מדיניות פרטיות
קנייה בטוחה ומאובטחת
מדיניות החזרים
פרטי משלוח
 
 
מדיניות פרטיות 
מאחר שאורתופדיקה שטיינר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. 
כלליבעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.
רישום לשירותים ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. מאגר המידע הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.השימוש במידע השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים .לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלךהמידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.דיוור ישיר אלקטרוניאורתופדיקה שטיינר  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי  מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 
מסירת מידע לצד שלישי החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. Cookies אתר החברה  משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.פרסומות של צדדים שלישיים החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברהאבטחת מידע החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. זכות לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.פנייה כזאת יש להפנות אל admin@dr-flex.com  או באמצעות פקס מס’ 1533-6726426.בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידעשינויים במדיניות הפרטיות בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.
 
קנייה בטוחה ומאובטחת
מה זה אבטחת מידע באמצעות SSL?
Secure  Socket Layer ובקיצור SSL הינו פרוטוקול המאפשר הצפנת מידע (רגיש) העובר ברשת האינטרנט בצורה של אלגוריתם מתוחכם הנתמך על-ידי גוף שלישי (החברה ממנה רוכש אתר השטח הישראלי את תעודת ה-SSL). ההצפנה מבטיחה שתהליך התקשורת בין שני צדדים באינטרנט (הלקוח המשלם בכרטיס אשראי ואתר השטח הישראלי המקבל את פרטי הכרטיס)  יפוענח רק עי הצדדים עצמם. הצפנת SSL היא הסטנדרט המוקבל כיום באתרי קנייה ובאתרים המעבירים מידע באינטרנט.אז איך יודעים כי אתר השטח הישראלי מאובטח ב-SSL?לדף אינטרנט מאובטח יש שני סימנים בולטים: 
לצד שורת ה-URL (הכתובת של האתר) מופיע מנעול בצבע צהוב המסמן כי דף זה הינו דף מאובטח.
תחילת הכתבות של דף האינטרנט (הפרוטוקול) משתנה מ: HTTP  ל:HTTPS
 
מדיניות החזרים
א. כל הרוכש מוצר באתר www.steiner-shoes.com (“אורתופדיקה שטיינר”) רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”). 
ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל    את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. 
ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות שליחת המוצר לאורתופדיקה שטיינר, אבן גבירול 46, ת”א,  באריזתו המקורית בצירוף חשבונית העסקה. פריט אשר ימצא משומש לא יקבל החזר. דמי משלוח על חשבון הלקוח.
ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר  לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או הפרה אחרת של תנאי החוזה  (“אי התאמה”), תחזיר אורתופדיקה שטיינר, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. 
ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר אורתופדיקה שטיינר, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה , תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לספק במקום עסקו, על חשבונכם. 
ו. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה,  כפופה לזכותה של אורתופדיקה שטיינר לתבוע את נזקיה בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 
פרטי משלוח
זמן אספקת המוצר הינו 10 ימי עסקים מרגע השלמת העסקה.זמן ההגעה הממוצע של החבילות עומד על 5 ימי עסקים מרגע אישור התשלום להזמנה, ואפילו פחות.זמני ההגעה של החבילות עלול להשתנות מתקופה לתקופה ותלוי בעונות חגים בהם יש עומס של משלוחים.ניסיוננו מלמד כי 90% מהחבילות מגיעות ליעדן במסגרת הזמן הממוצע, ורק במקרים חריגים ישנם עיכובים.מקרים בהם חבילות אובדות, הם מקרים נדירים מאוד אך לצערנו, כתוצאה מטעויות אנוש במערכת הדואר או במקרים של כוח עליון יכול להיווצר מצב בו חבילה אובדת. חבילה אבודה תחשב לחבילה שעברו מעל 21 ימי עסקים מזמן שליחתה. במקרה זה אנו נשלח אל הלקוח חבילה נוספת על חשבוננו.
פרטי משלוח:על פרטי המשלוח להכיל את כל הפרטים של הנמען:שם הנמען המלאכתובת רחוב כולל מספר בית מיקוד עיר טלפון אורתופדיקה שטיינר לא יהיו אחראים במקרים בהם יהיה עיכוב במשלוח כתוצאה מהזנת כתובת לא מדויקת ושלא מכילה את כל פרטי הנמען.